storlom har flutit omkring i den lokala sjön molnträsk under flera somrar. jag hade paus i mina molnträskpromenader mer eller mindre hela av årets sommar, så jag kom aldrig att se om paret fick några smålomar. alltså små storlomar. däremot har jag inte sett sångsvan häcka vid sjön tidigare, men nu har en familj med tre ungar vistats i området. 

 

2 av 5 (sibbo)

 

 

de här bilderna är redan drygt ett par veckor gamla och nu har jag inte set hur det går för sällskapet. den ena av ungarna har dock ett litet, eller större, problem. dess hals är nätan dubbelvikt en bit under huvudet. vad som har hänt kan jag inte säga. teorier är missbildning, sjukdom eller att den blivit attackerad av fågel eller fisk i något skede. eller kanske hund, eftersom väldigt många inte håller sina hundar kopplade under promenaderna i naturskyddsområdet. den här ungen var aningen mindre än de två andra och jag kan bara gissa mig till om det beror på halsproblemet eller inte. det lär nog finnas vuxna svanar med liknande problem så kanske den kan klara sig trots att det ser väldigt besvärligt ut med den halsen.

 

ser inte bra så bra ut (sibbo)