Klippan, Galleri Arbis 29.8 - 16.9. 2016 & Galleria Colmio, Borgå 02.2018

 

 

Ön Kallo finns så långt västerut ut man kan komma längs riksväg 2 i Björneborg. Kallo har en lång strand av klippor som inte har något skydd av skärgård och är därför hårt utsatt av väder, vind och vågor.

 

Under ett antal år har jag studerat Kallos klippor med min kamera under olika årstider, väderlek och tider på dygnet. Trots att klipporna till synes inte förändras från år till år, ser man så gott som alltid något nytt eller annorlunda jämfört med tidigare besök.

 

Jag har i mina bilder försökt fånga samspelet mellan klippan, vattnet och ofta också moln och himlen. Jag försöker visa någonting som man inte själv kan se med blotta ögat när man betraktar vågorna som sköljer in över de sedan länge väl slipade klipporna. 

 

Ett i alla bilder genomgående element är den lite längre exponeringstiden, som jag är barnsligt förtjust i… Ingen av bilderna är alltså en direkt ögonblicksbild utan visar vatten, is och himmel i ett lite eller relativt mycket längre perspektiv än ett ögonblick. Alltid vet man inte på förhand om bilden kommer att fungera eller inte. Vattnets skummande blir inte som väntat eller kommer kanske på fel ställe i bilden. Molnen rör sig kanske inte tillräckligt snabbt för att skapa eller kanske helt “sudda ut” rörelse i bilden. Försök och misstag behövs ganska ofta, fastän bildens grundkomposition kan och bör planeras på förhand.

 

Svartvitt har jag valt för att bara visa form och struktur. Färger är överflödiga. Eftersom mina bilder inte är dokumentära har jag vid efterbehandlingen tillåtit mig en viss mån  av “konstnärlig frihet”. Bilderna är gjorda åren 2011-2016.

 

Bilderna är utskrivna på Epson 3880- och 7890-skrivare på Museo Portfolio Rag- och Museo Textured Rag-papper. Bilderna är monterade på aluminiumkompositskiva.

 

 

 

 

Kallio, Galleri Arbis 29.8 - 16.9. 201& Galleria Colmio, Porvoo 02.2018

 

 

Valtatie 2:n läntisessä päässä Porissa sijaitsee Kallon saari. Saaressa on pitkä kallioranta, jota ei saaristo suojaa vaan se on jatkuvasti sään, tuulen ja aaltojen armoilla.

 

Muutaman vuoden ajan olen tutkinut Kallon kallioita kamerallani, eri vuodenaikojen, säätilojen ja vuorokauden aikoina. Siitä huolimatta että kalliot pysyvät vuodesta toiseen näennäisesti muuttumattomina, niistä löytää joka käynnillä jotain edellisestä käynnistä poikkeavaa ja uutta.

 

Olen kuvissani yrittänyt tallentaa kallion, veden ja usein myös pilvien ja taivaan vuorovaikutuksen. Yritän näyttää jotain sellaista jota paljain silmin ei pysty näkemään seuratessa aaltoja, jotka jatkuvasti huuhtelevat jo kauan sitten sileäksi hiottua kalliota.

 

Yhtenäistä kaikille kuville on hieman pidempi valotusaika, jota pidän lapsellisen kiehtovana… Yksikään kuva ei ole “tilannekuva” vaan kuvat näyttävät veden, jään ja pilvien liikkeitä hieman tai aika paljon pidemmällä aikajänteellä. Aina ei voi etukäteen tietää tuleeko kuva toimimaan. Veden vaahtoaminen tapahtuu odottamattomassa kohdassa tai ei ollenkaan. Pilvet eivät välttämättä liiku tarpeeksi nopeasti jotta ne loisivat liikettä kuvaan tai poistaisivat liikkeen kokonaan. Kokeilua ja epäonnistumista tarvitaan melko usein, joskin esimerkiksi kuvan sommittelu täytyy pystyä jo etukäteen suunnittelemaan.

 

Mustavalkoisen ilmaisun olen valinnut näyttääkseni vain muotoja ja kuvioita. Värit ovat tässä turhia. Kuvani eivät ole suoranaisesti dokumentäärisiä, joten olen antanut itselleni pienen  "taiteellisen vapauden" kuvien jälkikäsittelyssä. Kuvat on tehty vuosina 2011-2016.

 

Kuvat on tulostettu Epson 3880- och 7890-tulostimilla Museo Portfolio Rag- ja Museo Textured Rag-papereille. Kuvat on pohjustettu alumiinikomposiittilevylle.