bunkbilderna gjode jag nog redan i september men har inte lyckats få in dem hit ännu. skogen är full av höstliga växter. en del höstligt fina och andra bara höstligt... döende och förmultnande. den årligen återkommande cirkeln.

 

 

 var kom lövet ifrån? (sibbo)

 

 

den finska skogen kan vara så råddig. då man står där mitt ibland lågt ris, höga tallar och allt mitt emellan, så är det ju hur fint som helst. sätter man sedan skogen på en sensor som producerar någonting tvådimensionellt blir det oftast någonting helt annat. och ofta just bara tt enda rådd, där man inte hittar nån harmoni eller röd tråd. men då får man gå tillbaka till skogen, antingen till samma eller något annat ställe, och försöka på nytt. kanske till och med ännu idag.

 

 

råddigt rådd (sibbo)