ja, varför? lite patetiskt är det väl nog att man måste ut varje gång det är dimma. nå i går hade jag redan bestämt mig innan jag visste att det skulle bli dimma. en av orsakerna till att fotande i dimma är så fascinerande är nog att man får ett objekt på ett kort avstånd (så gott som) helt fritt från bakgrunden, någonting som man annars inte kan göra med ett träd som står vid strandkanten vid en sjö t.ex. 

den andra varianten är att hela bilden blir otydligt och man bara ser konturerna av någonting som skymtar ute i dimman. i går blev det lite av båda varianterna vi den lokala kvadratkilometern 

 

mot sydväst från klipporna (sibbo) 

  

molnträsk norra strand (sibbo)