örnar och andra småfåglar, del III
ung eller vuxen större hackspett